langol.pl » Biznes » Handel » płatność gotówką przy zamówieniu

Płatność gotówką przy zamówieniu po angielsku

płatność gotówką przy zamówieniu: cash with order Szukaj w Google

"cash with order" to także:

- płatne gotówką przy zamówieniu

Inne:

rabat przy płatności gotówką cash discount
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze COD
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
płatność przy odbiorze cash on delivery

Ze słowem "cash":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis
kasa cash point
kasa fiskalna cash register
kasa elektroniczna cash register
zapłata z góry cash in advance
zaliczka gotówkowa cash advance
kupować za gotówkę buy for cash
inkasować cash
pobierać cash
gotówką przed dostawą cash before delivery
rabat gotówkowy cash discount
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
sprzedaż gotówkowa cash sale

Ze słowem "order":

sprzedaż wysyłkowa mail order
katalog sprzedaży wysyłkowej mail-order catalogue
firma wysyłkowa mail-order company
firma wysyłkowa mail-order house
zamówienie order
zgodnie z zamówieniem to order
na żądanie to order
na zamówienie to order
transgraniczny cross-border
pozyskać zamówienie na [coś] win an order for [sth]
formularz zamówienia order form
blankiet zamówienia order form
zamawiać order
data zamówienia date of order
zlecenie zakupu purchase order
formularz zlecenia zakupu purchase order
pierwsze zamówienie initial order
przygotować zamówiony towar make up an order
wykonać zlecenie make up an order
potwierdzenie zamówienia order confirmation
wzdłuż granicy along a border
polecenie przelewu zagranicznego international money order
zamawiać hurtowo order in bulk
realizacja zamówienia execution of an order
zaległe zamówienie back order
portfel niezrealizowanych zamówień backlog of orders
anulować zamówienie cancel an order
potwierdzać zamówienie confirm an order
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
zaległe zamówienie outstanding order
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
zamówienie próbne trial order
wartość zamówienia order value

Ze słowem "przy":

obsługa przy ladzie counter service
kasa przy wyjściu ze sklepu check-out at the store exit
przychody receipts
cło przywozowe import duty
zgłoszenie przybycia statku ship's report
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
przytaczać quote
przyznawać grant
przyznać allow
przyjmować do wiadomości acknowledge
przyjęcie [czegoś] do wiadomości acknowledgement of [sth]
przy odbiorze on receipt
przystąpić do realizacji [czegoś] put [sth] in hand
przyjść po [coś] call for [sth]
przyspieszyć put forward
przypominać remind
nie do przyjęcia unacceptable
przysłać [komuś] niekompletną dostawę shortship [sb]
przywóz export
przywóz exportation
zapłata przy dostawie collect on delivery
przywóz import
pozwolenie przywozu imort license
przywóz importation
przywóz czasowy temporary import
  Langol.pl