langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » planowanie w czasie

Planowanie w czasie po angielsku

planowanie w czasie: timing Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "planowanie":

planowanie strategiczne strategic planning
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning

Ze słowem "czasie":

miejsce w czasie reklamowym slot
  Langol.pl