langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » planowanie środków przekazu

Planowanie środków przekazu po angielsku

planowanie środków przekazu: media planning Szukaj w Google

"media planning" to także:

- planowanie mediów

Inne:

Ze słowem "media":

średnia wartość median
mediana median
wartość środkowa median
media media
środki przekazu reklamowego advertising media
środki masowego przekazu mass media
osoba zakupująca reklamy media buyer
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency
wydział mediów media department
planista do spraw mediów media planner
strategia wyboru mediów media strategy

Ze słowem "planning":

planowanie strategiczne strategic planning

Ze słowem "planowanie":

planowanie w czasie timing
  Langol.pl