langol.pl » Biznes » Proces produkcji » planowanie projektu

Planowanie projektu po angielsku

planowanie projektu: project planning Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "project":

projekt project
zarządzanie projektem project management
kierownik projektu project manager

Ze słowem "planning":

specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
planowanie procesów process planning
planowanie materiałowe materials planning
planowanie produkcji production planning
  Langol.pl