langol.pl » Biznes » Proces produkcji » planowanie procesów

Planowanie procesów po angielsku

planowanie procesów: process planning Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "process":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
przeanalizować elementy procesu break down a process
proces produkcji production process
przetwarzanie processing
kroki procesu produkcji steps in the production process
cykl produkcyjny process cycle
proces ciągły continuous process
proces montażu assembly process
linia produkcji ciągłej continuous processing line
metoda przetwarzania processing method
w fazie wykończenia in process of completion
procesy produkcyjne industrial processes

Ze słowem "planning":

specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
planowanie materiałowe materials planning
planowanie produkcji production planning
planowanie projektu project planning
  Langol.pl