langol.pl » Biznes » Proces produkcji » planowanie materiałowe

Planowanie materiałowe po angielsku

planowanie materiałowe: materials planning Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "materials":

zarządzanie materiałami materials handling
straty materiałowe wastage of materials
materiały pomocnicze auxiliary materials
brak surowców shortage of raw materials

Ze słowem "planning":

specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
planowanie procesów process planning
planowanie produkcji production planning
planowanie projektu project planning
  Langol.pl