langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » plan marketingowy na następny rok

Plan marketingowy na następny rok po angielsku

plan marketingowy na następny rok: marketing plan for next year Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "marketing":

dział marketingu marketing department
marketing marketing
kompozycja marketingowa marketing mix
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
chwyt marketingowy marketing stunt
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
duża aktywność reklamowa marketing blitz
duża aktywność marketingowa marketing blitz
marketing interaktywny interactive marketing
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques

Ze słowem "plan":

sprzedaż ratalna installment plan (US)
kupić coś na raty buy [sth] on an installment plan
planować wydatki budget
planuje swoje wydatki budgets his money
planowanie w czasie timing
plansza podświetlana blow-up
planista do spraw reklamy advertising planner
planowanie strategiczne strategic planning
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning

Ze słowem "year":

kolumny reprezentują lata the columns represent years
przedłużyć gwarancję do [x] lat extend a warranty to [x] years
[coś] potroiło swój rozmiar w ciągu [ostatnich dwóch lat] [sth] trebled in size over [the last two years]

Ze słowem "rok":

szeroko zakrojony wide-reaching
urok glamour
szerokość kolumny column width
reklama przyciągająca wzrok eye-catcher
  Langol.pl