langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » plakat reklamowy

Plakat reklamowy po angielsku

plakat reklamowy: advertising poster Szukaj w Google

Inne:

reklama advertising
agencja reklamowa advertising agency
reklama wspólna collecting advertising
tekst sloganu reklamowego advertising copy
slogan reklamowy strapline
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising

Ze słowem "advertising":

reklama zespołowa collecting advertising
reklama społeczna informative advertising
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
firma reklamowa advertising company
wydatki na reklamę advertising costs
wydatki na reklamę advertising expenditure
powierzchnia reklamowa advertising space
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
działalność reklamowa advertising
agent reklamowy advertising agent
budżet na reklamę advertising budget
kampania reklamowa advertising campaign
kolumny reklamowe advertising columns
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
wydatki na reklamę advertising expenses
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
środki przekazu reklamowego advertising media
planista do spraw reklamy advertising planner
stawka za reklamę advertising rate
wsparcie reklamowe advertising support
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
redakcyjny artykuł reklamowy aditorial advertising
reklama bogata w informacje informative advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising

Ze słowem "poster":

plakat poster

Ze słowem "plakat":

plakat placard
rozklejanie plakatów bill sticking
rozklejanie plakatów billposting

Ze słowem "reklamowy":

autor tekstów reklamowych copy writer
grafik reklamowy visualizer
miejsce w czasie reklamowym slot
upominek reklamowy freebie
nagłówek reklamowy caption
reklamowy commercial
materiał reklamowy display material
krótki materiał reklamowy spot
  Langol.pl