langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » płacić za [coś] w ratach po [x$] miesięcznie

Płacić za [coś] w ratach po [x$] miesięcznie po angielsku

płacić za [coś] w ratach po [x$] miesięcznie: pay for [sth] in installments of [x$] per month Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pay":

spłata repayment
zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
płacić najwyższe podatki pay highest taxes
zapłacić za [coś] gotówką pay for [sth] in cash
spłacić dług w całości pay a debt in full
odsetki do zapłacenia interest payable
spłacić długi pay debts
płacić [komuś] co [x] dni pay [sb] on [x] days
miesięczne opłaty związane z [czymś] monthly payments on [sth]
płatne z góry payment in advance
płatne 7 dni po dacie wystawienia faktury payment seven days after invoice date
płatne 10 dni po dacie wystawienia faktury payment ten days after invoice date
termin płatności payment term
forma płatności payment method
  Langol.pl