langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » płacić najwyższe podatki

Płacić najwyższe podatki po angielsku

płacić najwyższe podatki: pay highest taxes Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pay":

spłata repayment
zwrotny na żądanie repayable on demand
podlegający zwrotowi na żądanie repayable on demand
zapłacić za [coś] gotówką pay for [sth] in cash
spłacić dług w całości pay a debt in full
odsetki do zapłacenia interest payable
spłacić długi pay debts
płacić [komuś] co [x] dni pay [sb] on [x] days
płacić za [coś] w ratach po [x$] miesięcznie pay for [sth] in installments of [x$] per month
miesięczne opłaty związane z [czymś] monthly payments on [sth]
płatne z góry payment in advance
płatne 7 dni po dacie wystawienia faktury payment seven days after invoice date
płatne 10 dni po dacie wystawienia faktury payment ten days after invoice date
termin płatności payment term
forma płatności payment method

Ze słowem "taxes":

dochód przed odliczeniem odsetek i podatków earnings before deducting interest and taxes
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
EBIT earnings before deducting interest and taxes
  Langol.pl