langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » płacić mniejsze opłaty portowe

Płacić mniejsze opłaty portowe po angielsku

płacić mniejsze opłaty portowe: pay less in harbor dues Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "pay":

ładunek użyteczny payload
płacić większe opłaty portowe pay more in harbor dues
ładunek handlowy payload
dokumenty w zamian za zapłatę documents against payment
fracht płatny w miejscu przeznaczenia freight payable at destination

Ze słowem "harbor":

port harbor
opłaty portowe harbor dues
opłaty portowe harbor fees
zarząd portu harbor office

Ze słowem "dues":

opłaty dues
należności dues

Ze słowem "opłaty":

opłaty portowe harbour fees
opłaty portowe harbour fees
opłaty transportowe porterage

Ze słowem "portowe":

władze portowe port authorities
  Langol.pl