langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » pismo przewodnie

Pismo przewodnie po angielsku

pismo przewodnie: covering letter Szukaj w Google

Inne:

pismo przewodnie covering letter
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
nagłówek papieru firmowego letterhead
nota przewodnia covering note
treść listu body of the letter
odpowiadać na [jakiś list] reply to [some letter]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]

Ze słowem "letter":

list handlowy business letter
list prywatny personal letter
treść listu body of a letter
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W nawiązaniu do naszego pisma dotyczącego [czegoś] We refer to our letter regarding [sth]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
opóźnienie w odpowiedzi na [jakiś] list delay in answering [some] letter
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
otrzymaliśmy [list] we are in receipt of [a letter]
litera letter
  Langol.pl