langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » pilnuj swojego nosa

Pilnuj swojego nosa po angielsku

pilnuj swojego nosa: mind your own business Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "mind":

pamiętać bear in mind
mieć na uwadze bear in mind
z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
mam pustkę w głowie my mind has gone blank
mając na uwadze, że [...] bearing in mind that [...]
zważywszy, że [...] bearing in mind that [...]

Ze słowem "your":

u was at your end
u państwa at your end
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
prosimy o przekazanie nam informacji o koncie bankowym please give us your banking details
prosimy o uczynienie co w Państwa mocy aby [uzyskać coś] please do your best to [achieve sth]
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
z poważaniem, yours sincerely,
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
dla twojej informacji for your information
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "business":

list handlowy business letter
korespondencja biznesowa business correspondence
adres firmowy business address
kontakty handlowe business relations
kontakty biznesowe business relations
partner biznesowy business partner
partner handlowy business partner
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
do zastosowań biznesowych for business application
  Langol.pl