langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » pilnie strzeżony sekret firmy

Pilnie strzeżony sekret firmy po angielsku

pilnie strzeżony sekret firmy: fiercely guarded trade secret Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "trade":

firma jednoosobowa sole trader (GB)

Ze słowem "secret":

sekretarz spółki company secretary
sekret [czyjegoś] sukcesu secret to [sb's] success

Ze słowem "firmy":

siedziba firmy registered office
przejęcie większej firmy przez mniejszą reverse takeover
otworzyć nowy oddział firmy open another section of business
firmy konkurencyjne competing organisatizations
reorganizacja firmy reorganization of a business
[coś] spowodowało sukces [jakiejś firmy] [sth] vaulted [some company] to success
właściciel firmy LOB owner
właściciel firmy line of business owner
historia z wewnątrz firmy inside story
historia spoza firmy outside story
  Langol.pl