langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » pierwszorzędne udziały

Pierwszorzędne udziały po angielsku

pierwszorzędne udziały: first rate shares Szukaj w Google
a także:
- shares of the best sort

Inne:

Ze słowem "rate":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
instrumenty korporacyjne corporate instruments
stopa zwrotu rate of return
kurs sprzedaży selling rate
stopa procentowa obligacji coupon rate
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "shares":

przydział akcji allotment of shares
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
pakiet akcji block of shares
zakupić pakiet akcji buy a block of shares
subskrybować akcje underwrite shares
pakiet akcji block of shares
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
akcje zwykłe ordinary shares
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company
  Langol.pl