langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » pierwsze [x] dni roboczych

Pierwsze [x] dni roboczych po angielsku

pierwsze [x] dni roboczych: first [x] working days Szukaj w Google

Inne:

czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]

Ze słowem "first":

przede wszystkim [coś] first of all [sth]
imię first name

Ze słowem "working":

dzień roboczy working day

Ze słowem "days":

oferta cenowa jest ważna przez [x] dni quotation is valid for [x] days
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
być poza biurem w ciągu następnych [x] dni be out of the office for the next [x] days

Ze słowem "dni":

nieuzasadniona skarga unjustified complaint
nieuzasadniona reklamacja unjustified complaint
wchodzi w życie z dniem [x] with effect from [x]
wchodzi w życie z dniem [x] effective as of [x]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
odpowiednie sankcje za [coś] appropriate sanctions for [sth]
obie strony powinny odnieść korzyść both sides should benefit
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
  Langol.pl