langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » pieniądze uzyskane ze sprzedaży

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży po angielsku

pieniądze uzyskane ze sprzedaży: money received from sales Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "money":

wielka suma pieniędzy great quantity of money
torby pieniędzy bags of money
być kompletnie bez pieniędzy be completely out of money
nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy not have enough money
mieć dużo pieniędzy have much money
mnóstwo pieniędzy a lot of money

Ze słowem "from":

wszelkie różnice wynikające z [czegoś] any differences arising from [sth]
być pod dużym naciskiem [kogoś] be under intense pressure from [sb]
odjąć [coś] od [czegoś] subtract [sth] from [sth]

Ze słowem "sales":

rentowność sprzedaży brutto return on sales
ROS return on sales
rozbicie [sprzedaży] na [regiony] [sales] breakdown by [region]
  Langol.pl