langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » personel biura

Personel biura po angielsku

personel biura: office staff Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "office":

działacz związkowy union officer
biuro pośrednictwa pracy employment office
godziny urzędowania office hours
kierownik biura office manager
praca biurowa office work

Ze słowem "staff":

duża fluktuacja zatrudnienia high turnover among staff
duża rotacja zatrudnienia high turnover among staff
personel staff
pracownicy staff
morale pracowników staff morale
załoga nie w pełni wykorzystana under-employed staff
zmniejszyć liczbę zatrudnionych reduce the number of staff
personel stały permanent staff
stała załoga permanent staff
personel tymczasowy temporary staff
załoga staff
koszty osobowe staff costs

Ze słowem "personel":

personel personnel
personel umysłowy white-collar personnel
personel kierowniczy executive personnel
  Langol.pl