langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » pełnoetatowe stanowisko w [firmie x]

Pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] po angielsku

pełnoetatowe stanowisko w [firmie x]: full-time position at [X company] Szukaj w Google

Inne:

stanowisko title
na pełny etat full-time
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]

Ze słowem "full-time":

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment

Ze słowem "position":

awansować na [jakieś stanowisko] be promoted to [some position]
stanowisko kierownicze managerial position
wyższe stanowisko kierownicze senior managerial position
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] oust [sb] from [some position or some place]
wolne stanowisko pracy vacant position
zajmować [jakieś] stanowisko hold a position of [sth]

Ze słowem "company":

wysokie poczucie przynależności do [firmy] high sense of affiliation with [a company]
być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
renta wypłacana przez pracodawcę company pension

Ze słowem "stanowisko":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
zatrudnić na wolne stanowisko take on
zatrudnić na wolne stanowisko fill a vacancy

Ze słowem "firmie":

rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
  Langol.pl