langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » pełne zatrudnienie

Pełne zatrudnienie po angielsku

pełne zatrudnienie: full employment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "full":

na pełny etat full-time
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
w pełnym wymiarze full time
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment

Ze słowem "employment":

zatrudnienie employment
praca employment
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
wskaźnik bezrobocia unemployment rate
umowa o pracę employment contract
podpisać umowę o pracę sign an employment contract
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
program równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment program
polityka równouprawnienia zawodowego equal oportunity employment policy
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
bezrobocie strukturalne structural unemployment
płynne bezrobocie frictional unemployment
polityka jednakowego zatrudnienia single status employment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
biuro pośrednictwa pracy employment agency
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period
biuro pośrednictwa pracy employment office
stopa zatrudnienia employment rate
ponowne zatrudnienie re-employment
zatrudnienie sezonowe seasonal employment
gwarantować zatrudnienie secure employment
zatrudnienie krótkookresowe short-term employment
zatrudnienie tymczasowe temporary employment
  Langol.pl