langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » pełne pokrycie

Pełne pokrycie po angielsku

pełne pokrycie: full cover Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "full":

pełny full
całkowity full
pełne ubezpieczenie full insurance coverage
ubezpieczenie w pełnym zakresie full insurance coverage
wartość całkowita full value
pełna wartość full value
pakietowy fully comprehensive
ogólny fully comprehensive

Ze słowem "cover":

ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
ubezpieczenie obejmuje kilka ryzyk w ramach jednej polisy insurance covers several risks under one policy
pokrycie cover
zakres ubezpieczenia cover
pokrycie ubezpieczenia coverage
zakres ubezpieczenia coverage
obejmować [coś] ubezpieczeniem cover [sth]
ubezpieczeniowa nota pokrycia cover note
nieubezpieczony uncovered
zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
rozszerzony zakres pokrycia ubezpieczeniowego extended coverage
pokryć wszelkie ryzyko cover all risks
  Langol.pl