langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » partner handlowy

Partner handlowy po angielsku

partner handlowy: business partner Szukaj w Google

"business partner" to także:

- partner biznesowy

Inne:

list handlowy business letter
nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
korespondencja biznesowa business correspondence

Ze słowem "business":

adres firmowy business address
kontakty handlowe business relations
kontakty biznesowe business relations
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
  Langol.pl