langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » papier osiągający bardzo dobrą stopę zwrotu

Papier osiągający bardzo dobrą stopę zwrotu po angielsku

papier osiągający bardzo dobrą stopę zwrotu: star performer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "papier":

Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) Securities and Exchange Commission
Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) SEC
rynek papierów wartościowych stock market
spekulant papierami wartościowymi securities trader
giełda papierów wartościowych stock exchange
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
papiery wartościowe securities
pierwszorzędne papiery wartościowe gilt
pierwszorzędne papiery wartościowe gilt-edged security
państwowe papiery wartościowe government securities
papier wartościowy stock
długoterminowe papiery wartościowe longs
długoterminowe papiery wartościowe long term securities
średnioterminowe papiery wartościowe mediums
średnioterminowe papiery wartościowe medium term securities
krótkoterminowe papiery wartościowe shorts
krótkoterminowe papiery wartościowe short term securities
umowa odkupu papierów wartościowych securities repurchase agreement
umowa odkupu papierów buyback agreement
umowa odkupu papierów RP agreement
umowa odkupu papierów wartościowych repurchasing agreement
powierniczy rachunek papierów wartościowych nominee account
nowa emisja papierów na rynku pierwotnym primary offering of a new issue
emisja papierów o zmiennym oprocentowaniu floating rate issue
oficjalna ceduła giełdy papierwów wartościowych official Stock Exchange list

Ze słowem "bardzo":

sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale

Ze słowem "zwrotu":

stopa zwrotu rate of return
  Langol.pl