langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » państwo uprzemysłowione

Państwo uprzemysłowione po angielsku

państwo uprzemysłowione: industrialized nation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "nation":

produkt narodowy brutto gross national product
produkt narodowy netto net national product
produkcja krajowa national output
dochód narodowy national income
znacjonalizowany nationalized
upaństwowiony nationalized
przemysł znacjonalizowany nationalized industry
nacjonalizować nationalize
upaństwawiać nationalize
deficyt budżetowy państwa nation's budget deficit
dług publiczny national debt
zadłużenie publiczne national debt
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order
  Langol.pl