langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » państwo słabiej rozwinięte

Państwo słabiej rozwinięte po angielsku

państwo słabiej rozwinięte: less developed country Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "developed":

słabo rozwinięte regiony underdeveloped areas
słabo rozwinięty underdeveloped
gospodarczo zacofany underdeveloped

Ze słowem "country":

kraj taniej siły roboczej low-wage country
kraj rozwijający się developing country
państwo neutralne non-aligned country
państwo niezaangażowane non-aligned country
  Langol.pl