langol.pl » Biznes » Bankowość » państwo posiadające walutę niewymienialną

Państwo posiadające walutę niewymienialną po angielsku

państwo posiadające walutę niewymienialną: soft currency conuntry Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "soft":

słaba waluta soft currency
waluta niewymienialna soft currency
waluta niestabilna soft currency

Ze słowem "currency":

emitować walutę issue currency
twarda waluta hard currency
waluta currency
środek płatniczy currency
twarda waluta hard currency
waluta wymienialna hard currency
waluta niewymienialna weak currency
waluta podstawowa key currency
waluta rezerwowa reserve currency
eurowaluta eurocurrency
waluta wymienialna convertible currency
kurs wymany [waluty X] na [walutę Y] exchange rate for [currency X] to [currency Y]
stabilna waluta hard currency
twarda waluta hard currency
ryzyko walutowe currency exposure
  Langol.pl