langol.pl » Biznes » Bankowość » otworzyć [komuś] linię kredytową

Otworzyć [komuś] linię kredytową po angielsku

otworzyć [komuś] linię kredytową: arrange a line of credit for [sb] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "line":

linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening
  Langol.pl