langol.pl » Biznes » Bankowość » otwarcie kredytu

Otwarcie kredytu po angielsku

otwarcie kredytu: credit opening Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit

Ze słowem "kredytu":

oprocentowanie kredytu lending rate
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
  Langol.pl