langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » otrzymaliśmy [coś]

Otrzymaliśmy [coś] po angielsku

otrzymaliśmy [coś]: we have received [sth] Szukaj w Google
a także:
- we are in receipt of [sth]

Inne:

jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]

Ze słowem "have":

mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
mieć problemy z [robieniem czegoś] have trouble [doing sth]
poproszę z numerem wewnętrznym [x] can I have extension [x]?

Ze słowem "received":

[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
  Langol.pl