langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » otrzymać zapytanie w sprawie [czegoś]

Otrzymać zapytanie w sprawie [czegoś] po angielsku

otrzymać zapytanie w sprawie [czegoś]: receive enquiry on [sth] Szukaj w Google

Inne:

dotyczący [czegoś] concerning [sth]

Ze słowem "receive":

słuchawka receiver
otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received

Ze słowem "enquiry":

zapytanie w sprawie [czegoś] enquiry on [sth]

Ze słowem "zapytanie":

zapytanie query

Ze słowem "sprawie":

w sprawie [czegoś] concerning [sth]
pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
  Langol.pl