langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie

Otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie po angielsku

otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie: be served a summons to appear in court Szukaj w Google

Inne:

wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie subpoena [sb] to make a court appearance

Ze słowem "summons":

wezwanie do stawienia się summons
nakaz stawiennictwa summons

Ze słowem "appear":

stawienie się w sądzie court appearance

Ze słowem "court":

sala sądowa courtroom
sound court
sąd apelacyjny appellate court
polubownie out of court
bez udziału sądu out of court
rozstrzygnąć spór polubownie settle the difference out of court
rozstrzygnięcie polubowne settlement out of court
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji uphold the judgement of a lower court
komornik sądowy the court bailiff
przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
przekonać sąd persuade a court
koszty postępowania sądowego costs of court proceedings

Ze słowem "stawienia":

wezwać do przedstawienia [czegoś] subpoena [sth]
  Langol.pl