langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » otrzymać sądowe uznanie upadłości

Otrzymać sądowe uznanie upadłości po angielsku

otrzymać sądowe uznanie upadłości: receive an adjudication in bankruptcy Szukaj w Google

Inne:

wniosek o ogłoszenie upadłości bankruptcy petition

Ze słowem "receive":

otrzymywać tantiemy autorskie za [coś] receive royalties for [sth]

Ze słowem "adjudication":

rozpatrywanie przez sąd adjudication

Ze słowem "bankruptcy":

złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości file for bankruptcy
ogłoszenie upadłości bankruptcy order
postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości bankruptcy order
otwarcie postępowania upadłościowego opening of bankruptcy proceedings
  Langol.pl