langol.pl » Biznes » Podatki » otrzymać dochód z inwestycji w [coś]

Otrzymać dochód z inwestycji w [coś] po angielsku

otrzymać dochód z inwestycji w [coś]: receive investment income on [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "investment":

dochody z lokat kapitałowych investment income
dochody z inwestycji investment income

Ze słowem "income":

dochód z pracy earned income
zarobek earned income
dochód podlegający opodatkowaniu taxable income
dochód brutto gross income
podatek od dochodu firmy netto corporate income tax
dochody z inwestycji portfolio income
dochód z kapitału unearned income
dochód niezarobkowy unearned income
stawka podatku CIT rate for corporate income tax
nieujawniony dochód undisclosed income
podatek dochodowy income tax
  Langol.pl