langol.pl » Biznes » Bankowość » oszczędnościowa kasa budowlana

Oszczędnościowa kasa budowlana po angielsku

oszczędnościowa kasa budowlana: building society Szukaj w Google

"building society" to także:

- towarzystwo mieszkaniowe

Inne:

Ze słowem "oszczędnościowa":

kasa oszczędnościowa savings bank

Ze słowem "kasa":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
indos do inkasa endorsement for collection
koszty inkasa collection charges
weksel do inkasa bill for collection
  Langol.pl