langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » oszczędności w wydatkach publicznych

Oszczędności w wydatkach publicznych po angielsku

oszczędności w wydatkach publicznych: economy in public spendings Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "economy":

wszystkie gałęzie gospodarki all sectors of the economy
prężna gospodarka buoyant economy
uśpiona gospodarka comatose economy
gospodarka economy
gospodarka economy
ekonomia economy
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
gospodarka mieszana mixed economy
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
gospodarka nakazowa command economy
gospodarka jest w okresie dekoniunktury economy is in a downturn
gospodarka budżetowa budgetary economy
oszczędność economy
oszczędzanie economy

Ze słowem "public":

dobra publiczne public goods
publikacja publication
deficyt w sektorze publicznym public sector deficit
zapotrzebowanie kredytowe sektora publicznego public sector borrowing requirement
finansowany ze środków publicznych government-funded
  Langol.pl