langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » ostateczny termin dostarczenia

Ostateczny termin dostarczenia po angielsku

ostateczny termin dostarczenia: delivery deadline Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "delivery":

terminowa dostawa prompt delivery
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery

Ze słowem "termin":

przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] an extension
przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] a longer period of payment
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
termin term
ogólny (nieprecyzyjny) termin vague term
  Langol.pl