langol.pl » Biznes » Handel » ostateczne wezwanie do zapłaty

Ostateczne wezwanie do zapłaty po angielsku

ostateczne wezwanie do zapłaty: final demand for payment Szukaj w Google

Inne:

wezwanie do zapłaty late payment notice
wezwanie do zapłaty dunning letter
ostateczne wezwanie final demand
żądanie ostateczne final demand
monit late payment notice
do zapłaty due for payment
monit ostateczny final demand

Ze słowem "demand":

umiarkowany popyt moderate demand
ożywiony popyt brisk demand
stały popyt steady demand
poszukiwany in demand

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
płatność payment
zapłata payment
dokonać płatności effect payment
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
warunki płatności terms of payment
okres płatności period of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
prolongata płatności extension of payment
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
zwłoka w zapłacie delay of payment
wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl