langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » osoba zakupująca reklamy

Osoba zakupująca reklamy po angielsku

osoba zakupująca reklamy: media buyer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "media":

średnia wartość median
mediana median
wartość środkowa median
media media
środki przekazu reklamowego advertising media
środki masowego przekazu mass media
zakup mediów media buying
zakup reklam w mediach media buying
agencja zakupów mediów media buying agency
wydział mediów media department
planista do spraw mediów media planner
planowanie środków przekazu media planning
planowanie mediów media planning
strategia wyboru mediów media strategy

Ze słowem "buyer":

nabywca buyer
kupujący buyer
przyciągnąć kupców attract buyers
przyciągnąć klientow attract buyers
klient kupujący pod wpływem impulsu impulse buyer
nabywca hurtowy wholesale trade buyer
nabywca trade buyer

Ze słowem "osoba":

osoba przeprowadzająca wywiad interviewer
osoba robiąca zakupy w południe noontime shopper

Ze słowem "reklamy":

układ graficzny reklamy layout
grafika reklamy layout
człowiek od reklamy adman
tekst główny reklamy body copy
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
planista do spraw reklamy advertising planner
rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej storyboard
skuteczność reklamy promotional effectiveness
nagranie reklamy advertisement recording
  Langol.pl