langol.pl » Biznes » Zarządzanie » osoba sprawująca urząd

Osoba sprawująca urząd po angielsku

osoba sprawująca urząd: incumbent Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "osoba":

osoba niezależna maverick
osoba myśląca inaczej niż większość maverick
  Langol.pl