langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » osoba przeprowadzająca wywiad

Osoba przeprowadzająca wywiad po angielsku

osoba przeprowadzająca wywiad: interviewer Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "osoba":

osoba zakupująca reklamy media buyer
osoba robiąca zakupy w południe noontime shopper

Ze słowem "wywiad":

wywiad interview
wywiad grupowy group interview
wywiad ukierunkowany guided interview
  Langol.pl