langol.pl » Ogólne » Ogólne » osoba nie rozróżniająca kolorów

Osoba nie rozróżniająca kolorów po angielsku

osoba nie rozróżniająca kolorów: colour-deficient person Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "person":

ujawnić prywatne informacje divulge personal information
rzecznik spokesperson
załoga [x]-osobowa [x]-person crew
załoga sześcioosobowa six-person crew
spotkać się z [kimś] osobiście meet with [sb] in person

Ze słowem "osoba":

osoba czuwająca nad prawidłowością watchdog
osoba nosząca kije golfowe caddy
osoba nominowana nominee
osoba ubiegająca się o azyl asylum seeker
  Langol.pl