langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » osoba, o ktorej mowa

Osoba, o ktorej mowa po angielsku

osoba, o ktorej mowa: the persion in question Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "mowa":

ulotka reklamowa circular
informować inform
przyjmować accept
rozmowa wewnętrzna internal call
rozmowa zewnętrzna external call
rozmowa zewnętrzna outside call
rozmowa miejscowa local call
rozmowa zamiejscowa long-distance call
rozmowa z przywołaniem personal call
rozmowa z przywołaniem person-to-person call
miło nam poinformować, że [coś] we are pleased to inform you that [sth]
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
pragniemy poinformować Państwa, że [coś] we would like to inform you that [sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
odmowa refusal
pakiet oprogramowania software package
odejmowany subtracted
pragnę poinformować, [że coś] I would like to notify that [sth]
być dobrze poinformowanym be well-informed
podsumowanie bottom line
szybkie podsumowanie głównych punktów quick summary of the main points
  Langol.pl