langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » osiągnąć zysk

Osiągnąć zysk po angielsku

osiągnąć zysk: reap a profit of ... Szukaj w Google
a także:
- make a profit
- turn a profit
- clean up
- achieve profit

Inne:

Ze słowem "profit":

zorientowany na zysk profit-oriented
motywowany zyskiem profit-motivated
centrum zysku profit centre (GB)
centrum zysku profit center (US)
nie przynosić zysków make no profit

Ze słowem "zysk":

pozyskać reputację gain in stature
uzyskać korzyść obtain benefit
uzyskać korzyść bez ponoszenia kosztów obtain benefit for no cost
strategia minimalnych inwestycji z zysków harvesting strategy
  Langol.pl