langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » osiągnąć wiek emerytalny

Osiągnąć wiek emerytalny po angielsku

osiągnąć wiek emerytalny: reach retirement age Szukaj w Google

Inne:

wiek emerytalny retirement age

Ze słowem "retirement":

emerytura retirement
emerytalny retirement
wcześniejsze przejście na emeryturę early retirement

Ze słowem "age":

kierowniczy managerial
stanowisko kierownicze managerial position
wyższe stanowisko kierownicze senior managerial position
płaca wage
płaca minimalna minimum wage
płaca podstawowa basic wage
emerytura old-age pension
odliczenia od pensji deductions from wages or salaries
struktura płac wage structure
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
powoływać na [członka zarządu] appoint to [the board of managers]
firma pośrednictwa pracy employment agency
państwowe biuro pośrednictwa pracy state employment agency
agencja organizacji staży placement agency
naturalne ubytki pracowników natural wastage
przerwa w pracy work stoppage
przestój stoppage
zamrożenie płac wage freeze
żądanie płacowe wage claim
żądanie płacowe wage demand
wyższe żądania płacowe higher wage claims
widełki płacowe wage band
negocjacje płacowe wage bargaining
pułap płacowy wage ceiling
roszczenia płacowe wage claims
dynamika płac wage dynamics
skala indeksacji płac wage indexation scale
pakiet płacowy wage packet
presje wywierane na płace wage pressures
spirala płac i kosztów wage-cost spiral
pracownicy fizyczni wage-earning workers
kierownik działu zakupów purchasing manager
płace indeksowane index-linked wages
dniówka time wage
kierownik najwyższego szczebla top manager
biuro pośrednictwa pracy employment agency
zarządzanie relacjami relationship management
szkolenie w zakresie zarządzania management training
kierownik biura office manager

Ze słowem "emerytalny":

system emerytalny pension scheme
system emerytalny pension plans
indywidualny system emerytalny private pension scheme
fundusz emerytalny pension fund
  Langol.pl