langol.pl » Biznes » Rachunkowość » osiągnąć punkt rentowności

Osiągnąć punkt rentowności po angielsku

osiągnąć punkt rentowności: break even Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "break":

punkt rentowności break-even point
wartość likwidacyjna break-up value
punkt rentowności break even point

Ze słowem "even":

przychody minus wydatki revenues less expenses
przychód revenue
przychody ze sprzedaży sales revenue
przychody do otrzymania accrued revenue
wpływy podatkowe tax revenue
przychody przyszłych okresów deferred revenue
przychody i wydatki revenues and expenses
podatek dochodowy revenue tax
przychody revenue
wpływy revenue
koszty i dochody costs and revenues
  Langol.pl