langol.pl » Biznes » Bankowość » oprocentowanie składane

Oprocentowanie składane po angielsku

oprocentowanie składane: compound interest Szukaj w Google

"compound interest" to także:

- procent składany
- odsetki składane

Inne:

Ze słowem "interest":

oprocentowanie interest
wysoko oprocentowany high interest
stopa procentowa interest rate
oprocentowanie interest rate
narosłe odsetki accrued interest
odsetki zwykłe simple interest
oprocentowanie proste simple interest
przynosić wpływy z odsetek pay interest
nieoprocentowany interest-free
bez odsetek interest-free
odsetki za zwłokę interest on arrears
odsetki za zwłokę default interests

Ze słowem "oprocentowanie":

oprocentowanie pożyczki lending rate
oprocentowanie kredytu lending rate
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
zmienne oprocentowanie floating rate
zmienne oprocentowanie variable rate
oprocentowanie pożyczonego kapitału borrowing rate
  Langol.pl