langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » opracować projekt

Opracować projekt po angielsku

opracować projekt: draw up a project Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "draw":

zwracać uwagę na [coś] draw attention to [sth]
opracować [coś] draw up [sth]

Ze słowem "projekt":

czas na zaprojektowanie [czegoś] przed wykonaniem lead time for [sth]
  Langol.pl