langol.pl » Biznes » Podatki » opodatkowanie bezpośrednie

Opodatkowanie bezpośrednie po angielsku

opodatkowanie bezpośrednie: direct taxation Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "direct":

podatek bezpośredni direct tax
podatki pośrednie indirect taxes
opodatkowanie pośrednie indirect taxation

Ze słowem "taxation":

podwójne opodatkowanie double taxation
podatek miejscowy local taxation
podatek lokalny local taxation
opodatkowanie według zdolności płatniczej ability-to-pay taxation
opodatkowanie od świadczeń benefit taxation

Ze słowem "opodatkowanie":

przed opodatkowaniem pre-tax
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
  Langol.pl