langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » opłaty załadowcze i wyładowcze

Opłaty załadowcze i wyładowcze po angielsku

opłaty załadowcze i wyładowcze: loading and unloading charges Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "loading":

przeładunek transloading
czynności wyładowcze unloading operations
miejsce załadunku loading area
jednostka załadowcza loading area
jednostka załadowcza loading unit
towary utracone w czasie załadunku product loss during loading

Ze słowem "and":

przeładunek handling
załadunek handling
wyładunek handling
przeładowywać handle
załadowywać handle
wyładowywać handle
przeładunek towaru handling of goods
wyładunek towaru handling of goods
lądem overland
transport śródlądowy inland waterway transport
śródlądowa żegluga towarowa inland waterway transport
śródlądowa droga wodna inland waterway
bagaż podręczny hand luggage
opłata manipulacyjna handling charge
koszty manipulacyjne handling charge
opłata za lądowanie landing charges
opłata za wyładunek landing fees
koszty wyładunku landing fees
ląd land
lądować land
warunki wyładowania landed terms
lądowanie landing
wyładunek landing
karta zejścia na ląd landing card
zlecenie wyładunku landing order
koszt i fracht cost and freight
koszt, ubezpieczenie i fracht cost, insurance and freight
obsługa ładunkowa goods handling
bagaż ręczny hand baggage
ostrożnie przy obsłudze handle with care
koszty manipulacyjne handling costs
koszty przeładunku handling costs

Ze słowem "charges":

opłata frachtowa freight charges
przewoźne freight charges
koszty sztauowania stowage charges
wolny od opłat free of charges
  Langol.pl