langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna po angielsku

opłata manipulacyjna: handling charge Szukaj w Google
a także:
- facility fee

"handling charge" to także:

- koszty manipulacyjne

Inne:

Ze słowem "handling":

przeładunek handling
załadunek handling
wyładunek handling
przeładunek towaru handling of goods
wyładunek towaru handling of goods
obsługa ładunkowa goods handling
koszty manipulacyjne handling costs
koszty przeładunku handling costs

Ze słowem "charge":

rozładować discharge
rozładować ładunek discharge cargo
obciążać [kogoś] opłatą za [coś] charge [sb] for [sth]
pobierać [od kogoś] opłatę za [coś] charge [sb] for [sth]
opłata frachtowa freight charges
przewoźne freight charges
opłata za lądowanie landing charges
koszty sztauowania stowage charges
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
wolny od opłat free of charges
port wyładunku port of discharge
  Langol.pl